Sadarbības projekti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarbnieku apmācību ar kuponu metodi. Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Mācību laiks

12.02.2024 - 31.12.2024

Norises vieta

klātiene / attālināti

Vietu skaits

Brīvas vietas : 40

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi. Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
Mācību laiks

22.05.2024 - **.**.****

Norises vieta

Attālināti

Vietu skaits

Brīvas vietas : 40

Mācību laiks

02.04.2022 - 31.12.2023

Norises vieta

Attālināti / klātiene

Vietu skaits

Brīvas vietas : 23

Mūsu sadarbību projektu pieredze

Vairāku gadu garumā DIJA ir realizējusi vairākus projektus sadarbībā ar daudzām institūcijām: