Mūsu komanda

Administrācija

Ina Rulle
Mācību centra dibinātāja
Inita Stivriņa
Vadītāja
blank
Helēna Sloka
Administratore
blank
Tanita Rībena
Grāmatvede

Pasniedzēji

blank
Elīna Lapsiņa
Bērnu aprūpes pamatu pedagoģe

Absolvējusi Liepājas Universitātes Pedagoģijas fakultāti un LELB Lutera akadēmijas mūzikas nodaļu. Šobrīd – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes studente.

Par pedagogu strādā kopš 2013. gada.

blank
Dzintars Liepa
Pirmās palīdzības kursu pedagogs

Strādā LR Veselības Ministrijas Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienestā un ir Pirmās palīdzības nodarbību instruktors.

Pasniedz kursu vairāk nekā 12 gadus.

blank
Laimdota Svikliņa
Valsts valodas apguves pedagoģe

Ieguvusi Maģistra grādu Baltu valodu filoloģijā.

Izglītības darba pieredze, mācot literatūru un latviešu valodu vairāk nekā 33 gadus.

blank
Teresa Djomina
Ēdināšanas pakalpojumu programmas pasniedzēja

Latvijas lauksaimniecības universitātē ieguvusi profesionālās izglītības skolotāja kvalifikāciju un Latvijas Amatniecības kamerā konditora amata meistara statusu. Kā arī Dobeles Amatu skolā ieguvusi pavāra diplomu.

Vairāk nekā 35 gadu pedagoģiskais stāžs pavāru, konditoru programmā. Teorētiķe un praktiķe.

blank
Edīte Tentere
Latviešu, angļu un krievu valodas pedagoģe

Latvijas Universitātē ieguvusi augstāko filoloģisko izglītību krievu valodas un literatūras specialitātē. Ir tiesības mācīt angļu valodu kā svešvalodu.

Strādā par pasniedzēju 38 gadus, pasniedzot latviešu, angļu un krievu valodu.

blank
Ilze Jeļinska
Bērnu tiesību un aizsardzības kursa pedagoģe

Baltijas krievu institūtā ieguvusi profesionālo maģistra grādu civiltiesībās un filoloģijā, kā arī jurista kvalifikāciju tiesību zinātnēs.

Kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību un seminārus audzināšanas jautājumos.

blank
Madars Paičs
Norvēģu un zviedru valodas pedagogs

Absolvējis Oslo universitātes Skanidināvu filioloģijas studijas.

Vairāk nekā 15 gadu darba pieredze.

blank
Maija Opse
Angļu valodas pasniedzēja

Latvijas Universitātes svešvalodu fakultātē absolvējusi angļu valodas un literatūras nodaļu. Ieguvusi filologa, pasniedzēja un tulka kvalifikācijas.

Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze.

blank
Sarmīte Bērziņa
?

Rīgas Pedagoģijas Izglītības un Vadības akadēmijā ieguvusi maģistra grādu profesionālajā psiholoģijā.

Sertificēts Mg.psihologs vairāk nekā 13 gadus.

blank
Inga Veidere
Darba aizsardzības pasniedzēja

Latvijas Policijas akadēmijā ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un Latvijas Universitātē ieguvusi jurista kvalifikāciju. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā apguvusi Darba aizsardzības pamatlīmeņu zināšanu programmu.

Praktizē darba aizsardzības pasniegšanu kopš 2006. gada.

blank
Tamāra Jansone
Latviešu valodas pasniedzēja

Liepājas pedagoģiskajā akadēmijā ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. Ieguvusi tiesības mācīt latviešu valodu un literatūru mazākumtautību izglītības programmās.

Vairāk nekā 40 gadu darba pieredze.

blank
Lita Līne
Ēdināšanas pakalpojumu programmas pasniedzēja

Latvijas lauksaimniecības universitātē ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu uztura gatavošanas tehnoloģijā un maģistra grādu pārtikas tehnoloģijas fakultātē.

Pasniedzēja ar vairāk nekā 10 gadus ilgu pieredzi profesionālajā pedagoģijā. Vada individuālās meistarklases un aizraujas ar jaunu konditorejas izstrādājumu recepšu izstrādi.

blank
Rasma Marija Kozlovska
?

Daugavpils pedagoģiskajā universitātē ieguvusi izglītības zinātātņu maģistra grādu pedagoģijā un izglītības darba vadībā.

Vairāk nekā 40 gadu darba pieredze.