Bērnu tiesības un to audzināšana

Programmas dalībnieki pilnveidos zināšanas bērnu tiesību nodrošināšanā un aizsardzībā atbilstoši valsts un starptautiskajām tiesību normām. Programmas ietvaros dalībnieki iepazīsies ar tiesību aktiem, kas regulē bērnu tiesības, iesaistīto iestāžu sadarbību, izglītības iestādes iekšējo normatīvo dokumentu izstrādes principiem, saskarsmes īpatnībām ar bērniem, vardarbības pazīmju atpazīšanu un rīcību atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Programmā plānotas lekcijas un praktiskas nodarbības,  diskusijas