Bērnu aprūpes pamati

Izglītības procesā dot iespējas apgūt :
 1. Izprast bērnu vecumposmu īpatnības;
 2. Ievērot runas un uzvedības kultūru, plānot un organizēt bērna dienas režīmu, atbilstoši bērnu vecumposmam;
 3. Rūpēties par bērnu fizisko un garīgo labklājību;
 4. Organizēt bērnu radošo darbību;
 5. Veicināt bērnu izaugsmi un attīstību;
 6. Mācīt sadzīves iemaņas;
 7. Sadarboties ar vecākiem, atbalstīt komercgrupasvvecākus bērna audzināšanā;
 8. Risināt konfliktus un komunicēt ar vecākiem un bērniem.
Brīvdienu kurss: Sestdienās un svētdienās nodarbības (4x). Kursa saturā ietilpst noderīga informācija par bērnu audzināšanu un attīstību:
 • Praktiskais darbs –bērna ēdienkartes sastādīšana, uzturs
 • Aktivitātes un rotaļas
 • Pirmā palīdzība bērniem
 • Bērna dienas režīms
 • Vecumposmu attīstības īpatnības
 • Psiholoģija, saskarsme, mediācija
* Licencēta un akreditēta profesionālās izglītības pilnveides programma „BĒRNU APRŪPES PAMATI”, kura izstrādāta auklīšu sertificēšanai lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu. No samaksātās summas ir iespēja saņemt atpakaļ 20%. Mācības 4x: sestdienās, svētdienās.