Audzināšanas nozīme izglītības procesā

Atbilstoši MK noteikumi Nr.480 no 15.07.2016, sniegs zināšanas par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, kā arī obligāto un ieteicamo dokumentāciju, kas jāievēro, veicot pedagoģisko darbu.

6 akadēmiskās stundas, mācības notiek no pl.12 – 16