PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA

„DIJA” Mācību centrs organizē kursus arī uzņēmumu darbiniekiem. Nodarbības var organizēt uzņēmuma telpās, mācību laikus un intensitāti pieskaņojot konkrētā uzņēmuma darba grafikam. Ir iespējams mācību programmā iekļaut tēmas atbilstoši uzņēmuma darbības jomai. Svešvalodu kursus uzsākot, tiek veikta izglītojamo priekšzināšanu testēšana, lai noteiktu precīzu valodas apguves līmeni.