Auklīšu kursi KLĀTIENĒ

INTENSĪVAIS KURSS - Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

Grupa: 
11.07.,12.07.,18.07,19.07.

Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība. Prezentācija, diskusijas ar pedagogu, materiāli, apliecība.

Parastā cena: 105 EUR  = tagad 97 EUR 
Pieteikšanās pa tālr. 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/