Īstenotie projekti

„DIJA” Mācību centra pieredze pieaugušo izglītības projektos:

  • „DIJA” Mācību centrs bija viens no pirmajiem, kurš 2010.gadā ieguva tiesības mācīt sākumā latviešu valodu, bet vēlāk arī dažādas svešvalodas Nodarbinātības valsts dienesta un Eiropas Sociālā fonda projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.
  • Šobrīd sadarbība ar Nodarbinātības dienestu ir paplašinājusies, un „DIJA” Mācību centrs piedalās arī projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” svešvalodu, valsts valodas, kā arī profesionālās pilnveides izglītības programmu apmācībā.
  • 2011.gada maijā mācību centrs organizēja apmācību Nodarbinātības dienesta darbiniekiem – juristiem projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” ietvaros.
  • 2011. un 2012.gadā „DIJA” Mācību centra pedagogi strādāja četros Latvijas cietumos projekta „Pamatprasmju apguve ieslodzījuma vietās” ietvaros- izstrādāja četru moduļu mācību programmu un mācīja lasīšanu un rakstīšanu latviski, rēķināšanu un sociālās pamatprasmes ieslodzītajiem ar zemu pamatprasmju līmeni.
  • no 2012.gada novembra līdz 2013.gada jūlijam „DIJA” Mācību centrs organizēja latviešu valodas kursus Rīgā un Latgalē Sabiedrības integrācijas fonda projektā Latviešu valodas apguve pieaugušajiem. Arī šobrīd mācību centrs piedalās Sabiedrības integrācijas fonda vadītā projektā un organizē latviešu valodas kursus Rīgā strādājošiem cilvēkiem.