Pakalpojumi

  Nosaukums
Cena (ar PVN) EUR
 CV sagatavošana
 latviešu valodā
10,00
 CV sagatavošana
 krievu, angļu, vācu valodās
 15,00
 Pieteikuma vēstule (1 lpp.)   7,00
 Sūtīšana uz e-pastu 3,00
 Faksa pakalpojumi (1 lpp.)  4,00
 Dokumenta printēšana (1 lpp.)  0,50
 Dokumenta kopēšana ( 1 lpp.) 0,30
 Dokumenta (līguma) formēšana  0,70
 Kvīts (1 gab.) / Kancelejas izdevumi 1,00
 SIA "DIJA" izejošie dokumenti (1 lpp.) 7,00
Apliecības dublikāta izsniegšana 50,00