Auklīšu kursi - intensīvais brīvdienu kurss

INTENSĪVAIS KURSS + BEZMAKSAS paplašināts kurss Pirmā palīdzība un drošība bērniem
Piedāvājums spēkā šai grupai (vietu skaits ierobežots).

Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

Grupas:
05.08.-13.08.  (4x sestdienu, svētdienu grupa)

Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība.

Parastā cena: 105 EUR  = tagad 85 EUR
Pieteikšanās pa tālr. 25 448 777 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Pavāru kursi 14.08. - 29.11.

Izmanto iespēju un apmeklē kursus VAKARA GRUPĀ.
"Ēdenu gatavošanas pamati "(pavāru kursi)"
Teorija un praktiskās nodarbības mācību virtuvē.

Laiks:
14.08.-29.11.  (2xned.vakaros no pl.17)
Cenā ietilpst BEZMAKSAS produkti

Konditoru kursi 21.08.-06.12.

Izmanto iespēju un apmeklē kursus VAKARA GRUPĀ 4 mēnešu garumā.
"Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati "(konditoru kursi)
Teorija un praktiskās nodarbības mācību virtuvē.

Laiks: 21.08.-06.12. (2xned.)
Cenā ietilpst BEZMAKSAS produkti

Latviešu valoda SIF B1

Sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas Fondu tika īstenota programma "Latviešu valoda pieaugušajiem".

Pēc 3,5 mēnešu mācībām vakar sveicām latviešu valodas B1 līmeņa kursu beidzējus.
Šodien turam īkšķus lai viss izdodas tikpat sekmīgi valsts valodas centralizētajā pārbaudījumā.

 

Bērnu tiesības un to aizsardzība 05.08.2017.

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.) 05.08. pl.9-16

Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām: normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.MK noteikumi Nr.173 no 10.04.2014.
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

SIF Latviešu valodas apguve

28.06.2017. mūsu "Latviešu valodas apguve" B1 līmeņa kursantus apciemoja Sabiedrības integrācijas fonds. Tika organizēta viktorīna par dažādiem latviešu valodas gramatikas jautājumiem. Jautrā atmosfērā ar svilpju palīdzību tika noteikti uzvarētāji, bet balvas saņēma visi dalībnieki. Tās bija patīkamas pārmaiņas ierastajā mācību ritmā.

Programmas ietvaros latviešu valodas kursi notiek Rīgā. Jau pavisam drīz visiem kursantiem jāveic valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā.
Vairāk bildes skatīt te

Sludinājums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma saturu atbild SIA „DIJA” Mācību centrs.

BEZMAKSAS latviešu valodas kursi strādājošiem Rīgā

Mācību centrs „DIJA” sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu piedāvā strādājošajiem cilvēkiem apgūt BEZMAKSAS programmu „Latviešu valodas kursi strādājošiem” Rīgā. Pirmajā plūsmā divas reizes nedēļā no aprīļa līdz jūlijam mācīsies 3 grupas A1, A2 un B1 līmeņu programmās.

Programmas „Latviešu valodas kursi strādājošiem” mērķis ir dot iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmi pieaugušiem iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Visiem mācību kursu beidzējiem noslēguma jākārto bez maksas pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā. Programmas mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Priekšroka grupu komplektēšanā jauniešiem līdz 25 gadiem.

Nākamā uzņemšana plānota 2017.gada rudenī. Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā www.dija.lv

Sludinājums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma saturu atbild SIA „DIJA” Mācību centrs.