Semināri informācija

Nosaukums Semināra sākums Cena t.sk. PVN (EUR)
Bērnu tiesības un aizsardzība 8st. (A līmeņa programma) ONLINE! 27-07-2021 pl.12 25,00
ONLINE! Bērnu negadījumu cēloņi un rīcība tajos 6st. (A līmeņa programma) 03-07-2021 pl.10:30 25,00
Audzināšanas nozīme izglītības procesā 30-07-2021 pl.12 25 EUR

Lai pieteiktos semināram, izmantojiet: 

  • mūsu mājas lapā izvietoto  pieteikšanās anketu
  • zvaniet pa norādītajiem tālruņiem
  • sūtiet savus rekvizītus pa faksu

Pēc kursu noklausīšanās tiek izsniegta apliecība.
Semināri notiek
A. Čaka ielā 40 of.8 vai Lāčplēša iela 47-1, Rīgā.