Atvērtās grupas

Kursu nosaukums / stundu skaits Mācību laiks Norises vieta Vietu skaits Pieteikties
KURSI BEZDARBNIEKIEM (AR NVA KUPONIEM)
Angļu valoda (Elementary) 100 st. 28.01.2019 - 01.03.2019 Skolas iela 3, Jūrmala
 • Grupa nokomplektēta
Zviedru valoda (bez priekšzināšanām) 150 st. 27.03.2019 - 23.04.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Franču valoda (bez zināšanām) 150 st. 01.04.2019 - 28.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Norvēģu valoda bez zināšanām 150 st. 27.03.2019 - 23.04.2019 A.Čaka iela 40 -8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Vācu valoda (ar zināšanām) 100 st. 29.03.2019 - 08.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ar priekšzināšanām Lower Intermediate 100 st. 29.03.2019 - 08.05.2019 A.Čaka iela 40-8
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ar priekšzināšanām Elementary 100 st. 29.03.2019 - 08.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda bez priekšzināšanām 150 st. 01.04.2019 - 28.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ar priekšzināšanām Higher Intermediate 100 st. 29.03.2019 - 08.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150 st. 25.03.2019 - 16.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
VALSTS VALODA (AR NVA KUPONIEM)
Valsts valoda (vidējais līmenis) 150 st. 02.04.2019 - 29.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Valsts valoda (pamata līmenis) 150 st. 21.03.2019 - 17.05.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Valsts valoda (augstākais līmenis) 150 st. 02.04.2019 - 29.05.2019 A.Čaka iela 40-8
 • Ir vēl brīvas vietas
Valsts valoda (A līmenis) 150 st. 24.01.2019 - 18.03.2019 Skolas iela 3, Jūrmala
 • Grupa nokomplektēta
MAKSAS KURSI
Bērnu aprūpes pamati (auklīšu kursi) - INTENSĪVAIS KURSS 40 st. 06.04.2019 - 14.04.2019 brīvdienu grupa A.Čaka iela 40 - 8,, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Ēdienu gatavošanas pamati (pavāri) 425 EUR 160 st. 04.02.2019 - 20.05.2019 vakara grupas A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Grupa nokomplektēta
Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati (425 EUR) 160 st. 04.02.2019 - 20.05.2019 vakara grupas A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Grupa nokomplektēta