Atvērtās grupas

Kursu nosaukums / stundu skaits Mācību laiks Norises vieta Vietu skaits Pieteikties
KURSI BEZDARBNIEKIEM (AR NVA KUPONIEM)
Zviedru valoda (bez priekšzināšanām) 150 st. 03.09.2019 - 24.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ( Intermediate) 100 st. 22.08.2019 - 25.09.2019 A.Čaka 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Norvēģu valoda bez zināšanām 150 st. 03.09.2019 - 24.10.2019 A.Čaka iela 40 -8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Vācu valoda (ar zināšanām) 100 st. 30.08.2019 - 03.10.019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ar priekšzināšanām Lower Intermediate 100 st. 22.08.2019 - 25.09.2019 A.Čaka iela 40-8
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ar priekšzināšanām Elementary 100 st. 04.09.2019 - 08.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda bez priekšzināšanām 150 st. 23.08.2019 - 15.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Angļu valoda ar priekšzināšanām Higher Intermediate 100 st. 23.08.2019 - 15.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150 st. 15.08.2019 - 07.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
VALSTS VALODA (AR NVA KUPONIEM)
Valsts valoda (vidējais līmenis) 150 st. 03.09.2019 - 24.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Valsts valoda (pamata līmenis) 150 st. 03.09.2019 - 24.10.2019 A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Valsts valoda (augstākais līmenis) 150 st. 03.09.2019 - 24.10.2019 A.Čaka iela 40-8
 • Ir vēl brīvas vietas
MAKSAS KURSI
Bērnu aprūpes pamati (auklīšu kursi) - INTENSĪVAIS KURSS 40 st. 26.10.2019 - 03.11.2019 brīvdienu grupa A.Čaka iela 40 - 8,, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas
Ēdienu gatavošanas pamati (pavāri) 425 EUR 160 st. 10.09.2019 - 19.12.2019 vakara grupas A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Grupa nokomplektēta
Bērnu aprūpes pamati (auklīšu kursi) - INTENSĪVAIS KURSS 40 st. 14.09.2019 - 22.09.2019 brīvdienu grupa A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Grupa nokomplektēta
Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati (425 EUR) 160 st. 10.09.2019 - 19.12.2019 vakara grupas A.Čaka iela 40-8, Rīga
 • Ir vēl brīvas vietas