Mācību centrs “DIJA’ sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir vienojies par sadarbību ESF darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”’ īstenošanā.

Šajā projekta 5. kārtā --> Mācības pieaugušajiem:

  • No 2020.gada 7.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP6 grupa;
  • No 2020.gada 8.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Pavāra palīgs” PP4 grupa;
  • No 2020.gada 12.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP7 grupa;
  • No 2021.gada 19.janvāra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP8 grupa.

Pašlaik notiek teorētiskās apmācības ZOOM platformā ar pedagogu.
Lai izglītojamajiem būtu interesants un piepildīts mācīšanās process, tika arī iegādātas mācību kameras, kurās ik pa laikam tiek paralēli teorētiskajām nodarbībām rādīts arī produktu vizuālais noformējums un izpildījums.Informācija par šo projekta norisi regulāri tiek publicēta mūsu FB un Instagram kontos: https://www.facebook.com/dijacourses/  www.instagram.com/dijaeducationcentre. Tiklīdz situācija valstī to atļaus, tiešsaistes nodarbības pāries uz klātienes nodarbībām.
#MācībasPieaugušajiem #ESfondi