2020.gads

Tūlīt, tūlīt jau sitīs jaunais gads … Šis gads nav bijis viegls nevienam no mums. Arī mums tāds nebija, taču šīs gads ir daudz devis attīstības ziņā. Mēs esam “kāpuši ārā” no savām komforta zonām, spējām piecelties, pielāgoties jaunajai esošajai situācijai  un pavēruši sev un jums jaunas iespējas un izaicinājumus. Lepojos ar saviem pedagogiem, darbiniekiem un arī visiem izglītojamajiem, kuri spēja pielāgoties jaunajam un arī ar tiem, kuri vēl ir ceļā uz to. Varu atskatīties uz šo gadu:

 • Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbniekiem esam uzsākuši īstenot jaunu tālākizglītības programmu Konditora palīgs;
 • Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru dažādu svešvalodu kursos, valsts valodas kuros šogad Rīgā un Jūrmalā mācījās vairāk kā 300 bezdarbnieku un mums ir prieks, ka spējām dot savu ieguldījumu mūsu līdzcilvēku nodarbinātības veicināšanā. Jāatzīmē, ka šogad Rīgā līderis tieši ir skandināvu valodas.
 • Tālākizglītības un profesionālas pilnveides kursos mācījās  vairāk kā 200 izglītojamie, apgūstot ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās iemaņas mācību virtuvē un kvalifikācijas praksēs. Joprojām lielu atsaucību ieņem tieši auklīšu kursi.
 • Gada beigās, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsākām jaunu projektu par “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides īstenošanu” (pieaugušo izglītība). Šogad mācības jau uzsāka gandrīz 50 izglītojamie, kā arī janvārī uzsāks vēl jauni izglītojamie.   
 • Gada laikā esam īstenojuši dažādas esošās un jaunas profesionālās kompetences programmas, neformālās izglītības kursus, seminārus, pirmās palīdzības apmācības ļoti daudziem izglītības iestādes darbiniekiem.
 • Esam aktīvi sociālajos tīkos – Facebook un Instagram, kur mēģinām katras praktiskās nodarbības norisi un rezultātu Jums visiem parādīt.

  Esam “kā liela ģimene”, kurai rūp Jūsu komforts un Jūsu domas. Paldies Jums par to, ka bijāt, esiet un būsiet mūsu izglītojamie mūsu mācību centrā. Visas jūsu atsauksmes, vārdi liek censties un pilnveidoties vēl vairāk. Un katrs, kurš atnāk no ieteikumiem, liek mums saprast, ka mūsu izvēlētais ceļš ir pareizs.

  Visiem vēlot veselību, mīlestību un cieņu vienam pret otru.
  Laimīgu Jauno gadu!

  Patiesā cieņā,
  Inita Stivriņa
  Mācību centra direktore

p.s. Mūsu mācību centrs ofiss būs slēgts līdz 10.janvārim.