Mācības pieaugušajiem

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, 
sedzot tikai 5% vai 10% no mācību programmas maksas
! Mācības tiks organizētas daļēji attālināti-tiešaistē / daļēji klātienē

 

Mēs piedalāmies ES fondu līdzfinansētajā projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Pieteikšanās no 22. septembra līdz 22. oktobrim

Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.

Programma, stundas

 

Mācību maksa*

Jūsu līdzfinansējums           

PIETEIKTIES

MĀCĪBAS notiks A.Čaka iela 40-8, Rīga

PAVĀRA PALĪGS, 480h
PROGRAMMA

 714,00

35,70 (5%)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1358/show

KONDITORA PALĪGS, 480h
PROGRAMMA

714,00 

35,70 (5%)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1359/show

Projekta vadība un 
prezentēšanas māksla, 
160h
PROGRAMMA

400,00

 40,00 (10%)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1357/show

Projekta vadība un 
prezentēšanas māksla *, 
160h

PROGRAMMA

400,00

 40,00 (10%) 

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1357/show

Jūrmalā

! Grupu komplektēšana un mācības sāksies novembrīMācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Vairāk info 29100738
 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.
Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 
  • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu .


*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv