Atvērt sevi radošumam

Piedāvājam pirmsskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (A)  "ATVĒRT SEVI RADOŠUMAM" (12st)
23.08.2019. pl. 9-17 (A.Čaka iela 40-8, Rīga)

Programma paredz praktiskā darbībā gūt jaunu izpratni par sevi kā radošu personību, kura pārzina savas neierobežotās iespējas un veidus kā strādāt radoši. Tiks sniegta metodiskā palīdzība pirmsskolas pedagogiem, laikā kad notiek pārmaiņu process, realizējot kompetencēs balstīto izglītības saturu.
Vairāk info te