SIF Latviešu valodas apguve

28.06.2017. mūsu "Latviešu valodas apguve" B1 līmeņa kursantus apciemoja Sabiedrības integrācijas fonds. Tika organizēta viktorīna par dažādiem latviešu valodas gramatikas jautājumiem. Jautrā atmosfērā ar svilpju palīdzību tika noteikti uzvarētāji, bet balvas saņēma visi dalībnieki. Tās bija patīkamas pārmaiņas ierastajā mācību ritmā.

Programmas ietvaros latviešu valodas kursi notiek Rīgā. Jau pavisam drīz visiem kursantiem jāveic valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā.

Sludinājums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma saturu atbild SIA „DIJA” Mācību centrs.