Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
11.07.,12.07.,18.07.,19.07.

Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
19.07. (svētdiena) pl.10 KLĀTIENE
09.07. pl.12.00 ONLINE

Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

КУРСЫ поваров

Используй возможность и посещай группы курсов !
"Основы приготовления еды (повар)
Теория и практические занятия на кухне.
14.09.2020. - 18.12.2020 (2xned. pl.18)
В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

КУРСЫ Кондитеров

Используй возможность и посещай вечерние группы курсов   в течении 4-х месяцев !
"Основы изготовления кондитерских изделий (Кондитер)
Теория и практические занятия на кухне.
09.09.2020. - 18.12.2020 
В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

PAVĀRA PALĪGS - 2.profesionālais kvalifikācijas līmenis

ПОМОЩЬ КОНДИТЕРУ

Программа непрерывного образования ПОМОЩЬ КОНДИТЕРУ, 480ч.
2. профессиональный уровень квалификации
Теория, практические занятия на кухне, квалификационные практики.
Время: 09.09.2020.-17.03.2021.
09.09.-18.12.  teorija/praktiskās nodarbības vakaros 2xned.
Kvalifikācijas prakse pēc individuāli sastādīta grafika