Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
05.08.-13.08. (4 x занятия по субботам: )
В содержание курса входит полезная информация о воспитании и развитии детей:
практические занятия (активность и подвижные игры, игры, игрушки) питание – составление меню, режим дня особенности возрастных групп, психология, общение, медиация; первая помощь (практические занятия с манекеном младенца).
Обычная плата за участие: 105 EUR - сейчас  85 EUR.
В стоимость входят: занятия, раздаточный материал, свидетельство.

Запись по телефону или 25 448 777; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

КУРСЫ поваров

Используй возможность и посещай группы курсов !
"Основы приготовления еды (повар)
Теория и практические занятия на кухне.
14.08.-29.11  (2xned. pl.17)
20.05. - 09.09. (1xsetdienās no pl.9-16)

В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

КУРСЫ Кондитеров 21.08.-06.12.

Используй возможность и посещай вечерние группы курсов   в течении 4-х месяцев !
"Основы изготовления кондитерских изделий (Кондитер)
Теория и практические занятия на кухне.
21.08.-06.12.
В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

Latviešu valoda SIF B1

Sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas Fondu tika īstenota programma "Latviešu valoda pieaugušajiem".

Pēc 3,5 mēnešu mācībām vakar sveicām latviešu valodas B1 līmeņa kursu beidzējus.
Šodien turam īkšķus lai viss izdodas tikpat sekmīgi valsts valodas centralizētajā pārbaudījumā.

 

Bērnu tiesības un to aizsardzība 05.08.2017.

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.) 05.08.pl.9-16
Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām: normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.MK noteikumi Nr.173 no 10.04.2014.
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

БЕСПЛАТНАЯ программа «Латышский язык для взрослыx

Учебный центр „DIJA”в сотрудничестве с Фондом интеграции общества (SIF)предлагает работающим людям освоить БЕСПЛАТНУЮ программу «Курсы латышского языка для работающих» в Риге. В первом потоке два раза в неделю с апреля по июля будут учится 3 группы в программах А1, А2 и В1.

Цель программы «Курсы латышского языка для работающих» - дать возможность освоить и совершенствовать знания латышского языка  взрослому населению, для которого латышский язык не является родным. После курсов все должны будут бесплатно проходить проверку в Государственномцентресодержания образования. Целевая группа программы – взрослые жители Латвии, кроме безработных, работуискателей и школьников. Преимуществом, при комплектации группы, пользуется молодежь в возрасте до 25 лет.

Следуюсчий набор планируется осенью 2017-ого года. Следите за информацией на домашней странице www.dija.lv

Объявление подготовленно при финансовой поддержке Общественного фонда интеграции.
Осодержании объявления отвечает Учебный центр ООО «DIJA».