ПОМОЩЬ КОНДИТЕРУ

Программа непрерывного образования ПОМОЩЬ КОНДИТЕРУ, 480ч.
2. профессиональный уровень квалификации
Теория, практические занятия на кухне, квалификационные практики.

Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
25.09.,26.09., 02.10., 03.10.

Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
21.10.2021..  pl.12.00 ONLINE
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Audzināšanas nozīme izglītības procesā

JAUNUMS  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“AUDZINĀŠANAS NOZĪME IZGLĪTĪBAS PROCESĀ” (6 ak.st.)
13.10.2021. pl.12.00 ONLINE

Atbilstoši MK noteikumi Nr.480 no 15.07.2016, sniegt zināšanas par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, kā arī obligāto un ieteicamo dokumentāciju, kas jāievēro, veicot pedagoģisko darbu.
Pieteikties 29100738 vai http://www.dija.lv/index/school/type/3/

Mācību centrs “DIJA’ sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir vienojies par sadarbību ESF darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”’ īstenošanā.

Šajā projekta 5. kārtā --> Mācības pieaugušajiem:

  • No 2020.gada 7.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP6 grupa;
  • No 2020.gada 8.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Pavāra palīgs” PP4 grupa;
  • No 2020.gada 12.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP7 grupa;
  • No 2021.gada 19.janvāra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP8 grupa.

Pašlaik notiek teorētiskās apmācības ZOOM platformā ar pedagogu.
Lai izglītojamajiem būtu interesants un piepildīts mācīšanās process, tika arī iegādātas mācību kameras, kurās ik pa laikam tiek paralēli teorētiskajām nodarbībām rādīts arī produktu vizuālais noformējums un izpildījums.Informācija par šo projekta norisi regulāri tiek publicēta mūsu FB un Instagram kontos: https://www.facebook.com/dijacourses/ www.instagram.com/dijaeducationcentre Tiklīdz situācija valstī to atļaus, tiešsaistes nodarbības pāries uz klātienes nodarbībām.
#MācībasPieaugušajiem #ESfondi