Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
12.02.;13.02.;19.02.,20.02.

Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
17.02. pl.12.00 ONLINE
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Audzināšanas nozīme izglītības procesā

JAUNUMS  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“AUDZINĀŠANAS NOZĪME IZGLĪTĪBAS PROCESĀ” (6 ak.st.)
28.01.2022. pl.12.00 ONLINE 

Atbilstoši MK noteikumi Nr.480 no 15.07.2016, sniegt zināšanas par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, kā arī obligāto un ieteicamo dokumentāciju, kas jāievēro, veicot pedagoģisko darbu.
Pieteikties 29100738 vai http://www.dija.lv/index/school/type/3/