Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem

Piedāvājam Jums nepieciešamo 42 st. profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā
Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem
 2019. gada 25., 27., 30. un 31. martā, pl. 9.00
Plāns:
 • Bērns kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu kodeksā
 • Saskarsmes veidošana ar bērnu
 • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē
 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā
Iepriekšēja pieteikšanās  rakstot uz e-pastu: kursi@dija.lv vai pa tālruni 29100738, 67280533
Vairāk info te

Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
06.04.2019. - 14.04.2019. (intensīvais kurss 4x sestdienās, svētdienās)

В содержание курса входит полезная информация о воспитании и развитии детей:
практические занятия (активность и подвижные игры, игры, игрушки) питание – составление меню, режим дня особенности возрастных групп, психология, общение, медиация; первая помощь (практические занятия с манекеном младенца).
Обычная плата за участие: 105 EUR - сейчас  95 EUR.
В стоимость входят: занятия, раздаточный материал, свидетельство.

Запись по телефону или 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Ko darīt pirms ierodas ārsts

Jauna A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma, kas paredzēta izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un skolotāju profesionālajai pilnveidei bērnu drošības jautājumos. Tiek izsniegta apliecība.

 •  Bērnu drošība.
 • Pirmā palīdzība bērnam. Atdzīvināšanas pasākumi bērnam.
 • Apkārtējās vides drošība. Iespējamie riska faktori, to novēršana.

Programma saskaņota ar Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodisko Centru (saskaņojuma Nr. RIIMC-16-129)
Semināra norises laiks:
06.04.2019. pl.9.00
Dalības maksa: 25 EUR (t.sk.PVN, apliecība)
Semināra ilgums: 6 akad.stundas
A.Čaka iela 40-8, Rīga (tālr.29100738)

Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
13.04.2019.

Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām: normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.MK noteikumi Nr.173 no 10.04.2014.
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

 • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
 • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
 • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
 • vardarbības veidiem un to novēršanu;
 • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Atvērt sevi radošumam