Bērnu tiesības un to aizsardzība

Konditoru kursi

PAVĀRA PALĪGS - 2.profesionālais kvalifikācijas līmenis

Continuing Education Program CONFECTIONER'S ASSISTANCE, 480h.
2.professional qualification level
Theory, practical training in the kitchen, qualification practice.
Time: 09.09.2020.-17.03.2021.