Continuing Education Program CONFECTIONER'S ASSISTANCE, 480h.
2.professional qualification level
Theory, practical training, qualification practice.
Time: 29.09.2021.-15.04.2022.

Bērnu tiesības un to aizsardzība

Audzināšanas nozīme izglītības procesā