Priecīgas Lieldienas!

"Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās -
Par baltiem pūpoliem, par raibām oliņām."

DIJA поздравляет всех с пасхой!

Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
13.04.2019.

Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām: normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.MK noteikumi Nr.173 no 10.04.2014.
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
18.05.2019. - 26.05.2019. (intensīvais kurss 4x sestdienās, svētdienās)

В содержание курса входит полезная информация о воспитании и развитии детей:
практические занятия (активность и подвижные игры, игры, игрушки) питание – составление меню, режим дня особенности возрастных групп, психология, общение, медиация; первая помощь (практические занятия с манекеном младенца).
Обычная плата за участие: 105 EUR - сейчас  95 EUR.
В стоимость входят: занятия, раздаточный материал, свидетельство.

Запись по телефону или 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Atvērt sevi radošumam

КУРСЫ поваров 19.08.-19.12.2019

Используй возможность и посещай группы курсов !
"Основы приготовления еды (повар)
Теория и практические занятия на кухне.
04.02.2019. - 20.05.2019.  (2xned. pl.18)
19.08.2019. -19.12.2019

В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

КУРСЫ Кондитеров 19.08.2019. -19.12.2019

Используй возможность и посещай вечерние группы курсов   в течении 4-х месяцев !
"Основы изготовления кондитерских изделий (Кондитер)
Теория и практические занятия на кухне.
19.08.2019. -19.12.2019 
В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!