Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
14.12.2019. pl.9.00
11.01.2020. pl.9.30 (25 EUR)

Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām: normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.MK noteikumi Nr.173 no 10.04.2014.
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

"Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai"
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 631 ( 09.10.2018.)
19.12.2019. pl. 12.00
18.01.2020. pl. 10.00 (sestdiena)

Astoņu stundu semināra apmācību tēmas;
Infekcijas slimības, to izplatības risks
Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai
Personīgās higiēnas prasības
Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes
Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes
Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana
Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem
Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem
Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo  atkritumu savākšanu
Apgūto zināšanu pārbaudījums.

Kурсы для няничек

Лицензированная программа усовершенствования профессиональногообразования ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
(курсы для няничек). Разработана для сертификации няничек.

Начало занятий:
11.01.,12.01.,18.01.,19.01.

КУРСЫ поваров 20.01.-13.05.2020

Используй возможность и посещай группы курсов !
"Основы приготовления еды (повар)
Теория и практические занятия на кухне.
20.01.2020. -13.05.2020. (2xned. pl.18)
В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

КУРСЫ Кондитеров 16.01.-07.05.2020.

Используй возможность и посещай вечерние группы курсов   в течении 4-х месяцев !
"Основы изготовления кондитерских изделий (Кондитер)
Теория и практические занятия на кухне.
16.01.2020. - 07.05.2020.
В стоимость входят БЕСПЛАТНЫЕ продукты!

ПОМОЩЬ КОНДИТЕРУ

Программа непрерывного образования ПОМОЩЬ КОНДИТЕРУ, 480ч.
2. профессиональный уровень квалификации
Теория, практические занятия на кухне, квалификационные практики.
Время: Laiks: 16.01.2020 - 20.08.2020
20.01-20.06. teorija/praktiskās nodarbības vakaros 2xned.
Kvalifikācijas prakse pēc individuāli sastādīta grafika

PAVĀRA PALĪGS - 2.profesionālais kvalifikācijas līmenis