Angļu valoda (bez zināšanām) 1 st. = 1.98 EUR

Piedāvājam ANGĻU VALODAS apmācībāms izglītojamajiem BEZ zināšanām.
Izmanto AKCIJAS iespēju: 1 st. = 1.98 EUR jeb viss kurss par 297 EUR (parastā cena 360 EUR)!

Kursa laikā jūs apgūsiet nepieciešamo vārdu krājumu un prasmes sazināties. Tiks praktizēta tulkošana, runāšana, klausīšanās, bet lielākais uzsvars tiks likts tieši uz komunikācijas veidošanu.

* Kurss: Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
* Laiks: no 21.06.2019. - 14.08.2019.
* Stundas: 150 st. (intensīvais kurss - katru dienu 4 ak.st.)
* Vieta:A.Čaka iela 40-8, Rīga
* Cenā ietilpst izdales materiāli un apliecība par kursu beigšanu.
* Pieteikšanās pa tālr. 29100738  vai e-pasts: kursi@dija.lv

Auklīšu kursi - intensīvais brīvdienu kurss

INTENSĪVAIS KURSS + BEZMAKSAS paplašināts kurss Pirmā palīdzība un drošība bērniem
Piedāvājums spēkā šai grupai (vietu skaits ierobežots).

Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

Grupa: 
29.06.2019. - 07.07.2019. (intensīvais kurss 4x sestdienās, svētdienās)

Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība.

Parastā cena: 105 EUR  = tagad 95 EUR
Pieteikšanās pa tālr. 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Bērnu tiesības un to aizsardzība

A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
30.06.2019. pl. 9-16 
Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām: normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.MK noteikumi Nr.173 no 10.04.2014.
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Ko darīt pirms ierodas ārsts

Jauna A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma, kas paredzēta izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un skolotāju profesionālajai pilnveidei bērnu drošības jautājumos. Tiek izsniegta apliecība.

  •  Bērnu drošība.
  • Pirmā palīdzība bērnam. Atdzīvināšanas pasākumi bērnam.
  • Apkārtējās vides drošība. Iespējamie riska faktori, to novēršana.

Programma saskaņota ar Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodisko Centru (saskaņojuma Nr. RIIMC-16-129)
Semināra norises laiks:
29.06.2019. pl.9.00
Dalības maksa: 25 EUR (t.sk.PVN, apliecība)
Semināra ilgums: 6 akad.stundas
A.Čaka iela 40-8, Rīga (tālr.29100738)

Pavāru kursi 19.08.-19.12.2019

Izmanto iespēju un apmeklē kursus VAKARA GRUPĀ.
"Ēdenu gatavošanas pamati "(pavāru kursi)"
Teorija un praktiskās nodarbības mācību virtuvē.

Laiks:
19.08.2019. -19.12.2019 (2xned.vakaros no pl.18)
Cenā ietilpst BEZMAKSAS produkti

Konditoru kursi 19.08.2019. -19.12.2019

Izmanto iespēju un apmeklē kursus VAKARA GRUPĀ 4 mēnešu garumā.
"Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati "(konditoru kursi)
Teorija un praktiskās nodarbības mācību virtuvē.

Laiks: 19.08.2019. -19.12.2019  (2xned.)
Cenā ietilpst BEZMAKSAS produkti

Atvērt sevi radošumam

Piedāvājam pirmsskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (A)        
"ATVĒRT SEVI RADOŠUMAM" (12st)
23.08.2019. pl. 9-17 (A.Čaka iela 40-8, Rīga)

Programma paredz praktiskā darbībā gūt jaunu izpratni par sevi kā radošu personību, kura pārzina savas neierobežotās iespējas un veidus kā strādāt radoši. Tiks sniegta metodiskā palīdzība pirmsskolas pedagogiem, laikā kad notiek pārmaiņu process, realizējot kompetencēs balstīto izglītības saturu.
 
Pieteikties kursi@dija.lv vai tālr.29100738 
Vairāk info te