Auklīšu kursi ATTĀLINĀTI

Pievienojies grupai! ATTĀLINĀTI - INTENSĪVAIS KURSS - Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

Grupa: (sestdienās, svētdienās)
12.02.;13.02.;19.02.,20.02.
! Jums tikai nepieciešams dators vai telefons un intereneta pieslēgums

Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība. Prezentācija, diskusijas ar pedagogu, materiāli, apliecība.

Parastā cena: 105 EUR  tagad 97 EUR  
Pieteikšanās pa tālr. 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Bērnu tiesības un to aizsardzība

 A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
17.02. pl.12.00 ONLINE
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Audzināšanas nozīme izglītības procesā

JAUNUMS / Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“AUDZINĀŠANAS NOZĪME IZGLĪTĪBAS PROCESĀ” (6 ak.st.)
28.01.2022. pl.12.00 ONLINE

Atbilstoši MK noteikumi Nr.480 no 15.07.2016, sniegt zināšanas par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, kā arī obligāto un ieteicamo dokumentāciju, kas jāievēro, veicot pedagoģisko darbu.
Pieteikties 29100738 vai http://www.dija.lv/index/school/type/3/