Konditora palīgs - 2.profesionālais kvalifikācijas līmenis DIENAS GRUPAS!

Tālākizglītības programma KONDITORA PALĪGS, 480st. DARBA DIENAS VAKARI 2X
2.proefsionālais kvalifikācijas līmenis

Teorija online ZOOM platformā, praktiskās nodarbības, kvalifikācijas prakse.
26.10.2021.-30.04.2022.

Mācības pieaugušajiem noslēgušās :)

No 2020.gada decembra līdz 2021.gada 11. oktobrim esam veiksmīgi noslēguši mācības pieaugušajiem 5.kārtas ietvaros.
 

Auklīšu kursi ATTĀLINĀTI

Pievienojies grupai! ATTĀLINĀTI - INTENSĪVAIS KURSS - Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

Grupa: (sestdienās, svētdienās)
06.11.,07.11.,12.11.,13.11
! Jums tikai nepieciešams dators vai telefons un intereneta pieslēgums

Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība. Prezentācija, diskusijas ar pedagogu, materiāli, apliecība.

Parastā cena: 105 EUR  tagad 97 EUR  
Pieteikšanās pa tālr. 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Bērnu tiesības un to aizsardzība

 A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
21.10.2021. pl.12.00 ONLINE
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

 • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
 • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
 • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
 • vardarbības veidiem un to novēršanu;
 • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Audzināšanas nozīme izglītības procesā

JAUNUMS / Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“AUDZINĀŠANAS NOZĪME IZGLĪTĪBAS PROCESĀ” (6 ak.st.)
13.10.2021. pl.12.00 ONLINE

Atbilstoši MK noteikumi Nr.480 no 15.07.2016, sniegt zināšanas par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, kā arī obligāto un ieteicamo dokumentāciju, kas jāievēro, veicot pedagoģisko darbu.
Pieteikties 29100738 vai http://www.dija.lv/index/school/type/3/

5.kārta Mācības pieaugušajiem

Mācību centrs “DIJA’ sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir vienojies par sadarbību ESF darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”’ īstenošanā.

Šajā projekta 5. kārtā --> Mācības pieaugušajiem:

 • No 2020.gada 7.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP6 grupa;
 • No 2020.gada 8.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Pavāra palīgs” PP4 grupa;
 • No 2020.gada 12.decembra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP7 grupa;
 • No 2021.gada 19.janvāra uzsāka mācības tālākizglītības programmā ‘Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Konditora palīgs” KP8 grupa.

Pašlaik notiek teorētiskās apmācības ZOOM platformā ar pedagogu.
Lai izglītojamajiem būtu interesants un piepildīts mācīšanās process, tika arī iegādātas mācību kameras, kurās ik pa laikam tiek paralēli teorētiskajām nodarbībām rādīts arī produktu vizuālais noformējums un izpildījums.Informācija par šo projekta norisi regulāri tiek publicēta mūsu FB un Instagram kontos: https://www.facebook.com/dijacourses/ www.instagram.com/dijaeducationcentre Tiklīdz situācija valstī to atļaus, tiešsaistes nodarbības pāries uz klātienes nodarbībām.
#MācībasPieaugušajiem #ESfondi

Mācības pieaugušajiem 5.kārta

 • 22. oktobrī noslēdzās pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas piedāvātajām programmām (tika saņemti gandrīz 29 000 pieteikumi no nepilniem 20 000 iedzīvotāju)
 • Mēs ar Jums katru individuāli sazināsimies pēc 20.novembra, kad saņemsim Jūsu kontaktus no VIAA.
 • Šajā projekta kārtā mācību centrs “DIJA” piedāvāja 2 tālākizglītības programmas "Konditora palīgs" , "Pavāra palīgs" un profesionālās izglītības pilnveides programmu "Praktiskā projektu vadība un prezentēšanas māksla". Kopumā pie mums pieteicās mācīties 152 strādājošie 
 • #MācībasPieaugušajiem #ESfondi

Mācības pieaugušajiem noslēgušās :)

No 2020.gada decembra līdz 2021.gada 11. oktobrim esam veiksmīgi noslēguši mācības pieaugušajiem 5.kārtas ietvaros.