Auklīšu kursi ATTĀLINĀTI

INTENSĪVAIS KURSS - Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

Grupa: (sestdienās, svētdienās)
31.10.2020. - 07.11.2020.
! Jums tikai nepieciešams dators vai telefons un intereneta pieslēgums

Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība. Prezentācija, diskusijas ar pedagogu, materiāli, apliecība.

Parastā cena: 105 EUR  = tagad 90 EUR 
Pieteikšanās pa tālr. 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Bērnu tiesības un to aizsardzība

 A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
30.10. pl.12.00 ONLINE
Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

Mācības pieaugušajiem 5.kārta

  • 22. oktobrī noslēdzās pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” .
  • Šajā projekta kārtā mācību centrs “DIJA” piedāvāja 3 programmas "Konditora palīgs" , "Pavāra palīgs" un  "Praktiskā projektu vadība un prezentēšanas māksla". Kopumā pie mums pieteicās mācīties 152 strādājošie. 
  • Mēs ar Jums katru individuāli sazināsimies pēc 15.novembra, kad saņemsim Jūsu kontaktus no VIAA.
  • Augstu novērtējam Jūsu interesi mācīties tieši pie mums. PALDIES! 
  • #MācībasPieaugušajiem #ESfondi